Niepubliczne przedszkole Dzieciak Plus zaprasza!

O nas

Przedszkole „DZIECIAK PLUS” jest pierwszym niepublicznym przedszkolem w Łasku, które realizuje w pełni podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN.

Wychodzimy naprzeciw rodzicom, którzy:

 • Pragną, aby ich dziecko było traktowane podmiotowo i indywidualnie w procesie wychowania przedszkolnego stanowiącego bezpośrednie przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej,
 • Chcą, aby ich dziecko rozwijało inteligencje wielorakie: ruchową, językową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, refleksyjną, społeczną, przyrodniczą, matematyczno-logiczną,
 • Dążą do tego, aby ich dziecko osiągnęło gotowość szkolną poprzez rozwijanie jego indywidualnych zasobów, kompensowanie niedostatków rozwojowych i zwiększanie szans edukacyjnych,
 •  Zwracają uwagę, aby ich dziecko miało zdrowe nawyki w takich obszarach jak: jedzenie, aktywność fizyczna, zabawa i wypoczynek,
 • Oczekują wsparcia wychowawczego od przedszkola i integracji oddziaływań wychowawczych uwzględniających oczekiwania rodzica.

Misja Niepublicznego Przedszkola „DZIECIAK PLUS”

Oddziaływania przedszkola w sposób aktywny budują podstawy formowania się tożsamości przyszłego dorosłego.

Wizja Niepublicznego Przedszkola „DZIECIAK PLUS”

 • Przedszkole traktuje każde dziecko podmiotowo i indywidualnie, wspomaga jego rozwój, wspiera uzdolnienia, rozwija inteligencje wielorakie poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań oraz dostosowanie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych do możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.

 • Przedszkole poprzez działania wychowawcze i edukacyjne daje możliwość osiągnięcia gotowości szkolnej, przygotuje dziecko do dalszego etapu edukacji, uwzględniając jego indywidualne zasoby kompensuje niedostatki rozwojowe i wyrównuje szanse edukacyjne.

 • Przedszkole promuje zdrowy tryb życia wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola oraz w środowisku lokalnym, prowadzi edukację zdrowotną, tworzy nawyki zdrowotne, stwarza warunki pracy i wypoczynku, rozwija sprawność fizyczną wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodziną dziecka, uwzględnia potrzeby i oczekiwania rodziców, angażuje rodziców do współtworzenia lepszej rzeczywistości przedszkolnej, wspiera i integruje działania opiekuńcze i wychowawcze rodziny.

 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym dla zapewnienia rozwoju własnego jak i otoczenia, dba o dobrą opinię w środowisku, podtrzymuje tożsamość lokalną i tworzy tradycje środowiskowe.

Zapisy

 

06

 

Zapisy do Niepublicznego Przedszkola „DZIECIAK PLUS” prowadzimy przez cały rok szkolny w miarę posiadanych wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym 2,5 – 6 lat).
W celu zapisania dziecka do Przedszkola, prosimy o pobranie i wypełnienie karty zgłoszenia oraz o kontakt z dyrektorem placówki.
Karta zgłoszenia.doc

Karta zgłoszenia.pdf

Wypełnioną kartę (elektronicznie lub odręcznie) należy dostarczyć do dyrektora za pośrednictwem poczty elektronicznej
przedszkole@dzieciakplus.pl
lub poczty tradycyjnej na adres Niepubliczne Przedszkole „DZIECIAK PLUS” Łask, ul. Dębowa 1 lub wrzucić do skrzynki pocztowej zamieszczonej na budynku przedszkola przy ul. Dębowej 1 w Łasku (przy wejściu od strony apteki).
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 608-44-91-19.
Więcej informacji o naszych propozycjach w zakładce OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna

Niepubliczne Przedszkole „DZIECIAK PLUS” oferuje:

 

 

Pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 

Wykwalifikowaną kadrę:

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • oligofrenopedagoga,
 • psychologa,
 • terapeutę pedagogicznego,
 • logopedę.

Opiekę przedszkolną w godzinach 6-18.

Czesne w roku szkolnym 2017/2018:

460 zł miesięcznie dla dzieci w wieku przedszkolnym (2,5 – 6 lat)*

*zniżki w przypadku rodzeństwa

 

 

Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek)

dostarczane przez firmę cateringową Cynamon Catering.

Koszt wyżywienia: 8 zł za dzień żywieniowy

Ponadto proponujemy zajęcia dodatkowe z następującej oferty*

KIDS TALK – język angielski

KLUB NAUKOWCA – doświadczenia i zabawy badawcze

ŚPIEWOGRANIE – zajęcia rytmiczno-muzyczne

EKOPLASTYKA – warsztaty plastyczne z edukacją ekologiczną

SZTUKA ŚWIATA – warsztaty plastyczne z edukacją międzykulturową

SENSOKARUZELA – zajęcia z integracji sensorycznej

AKTYWATOR – zajęcia sportowe

ZDROWIE OD KUCHNI – gotowanie z dziećmi

HIP-HOP-SA-SA – zajęcia taneczne

LINOSKOCZEK – gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej

INSTRUMENTARIUM  – minikoncerty muzyczne

TORPEDA – terapia pedagogiczna

TOMIMOWA – terapia logopedyczna

MATPLANETA – edukacja matematyczna

AKADEMIA MAŁYCH BALETNIC – balet

ALE CYRK – warsztaty cyrkowo-teatralne

NEMO – zajęcia basenowe

KARATE KID – karate dla dzieci

MYŚLĘ, WIĘC JESTEM – kodowanie

KINDERLIEDER – język niemiecki

MELORYMKI – logorytmika

CZYTAM SOBIE – wprowadzenie do nauki czytania

*zajęcia uzależnione od oczekiwań rodziców i wieku dzieci

Galeria

⇒ nasze zdjęcia ⇐

 

Dokumenty

Karta_zgłoszenia_dziecka

Karta zgłoszenia dziecka

Karta zgłoszenia półkolonie

Kadra

Aleksandra Maria Owczarek

dyrektor, psycholog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel przedszkola

Adrianna Dąbrowa

nauczyciel przedszkola

Joanna Gajda

nauczyciel przedszkola

Joanna Szwebs

nauczyciel przedszkola, terapeuta pedagogiczny

Patrycja Wachowicz

nauczyciel przedszkola

Logopeda

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole „DZIECIAK PLUS”

ul.Dębowa 1

98-100 Łask

tel. 799-850-008

e-mail przedszkole@dzieciakplus.pl

Organem prowadzącym przedszkole jest:

Aleksandra Owczarek

Dębowa 1

98-100 Łask

tel. 608-44-91-19

e-mail: przedszkole@dzieciakplus.pl, am.owczarek@op.pl

NIP 831-141-03-59

REGON 364792370